Droga Krzyżowa 2022

10-04-2022

DROGA KRZYZOWO ZP/o Szczawnica
"Nie tako, jak na Golgocie
Ale podobno w istocie
Rzeczywistoś nie zmioniono
Ino góromi łotocono...
W łotoconiu gór, w if carze
Pisone w pioniński gwarze
W nasy mowie to godonie
Pytomy CIE - PRZYJMIJ JE PONIE"

GALERIA

Partnerzy: