Pieniński Oddział Związku Podhalan w Szczawnicy powstał 13 stycznia 1974 r. Pierwszym prezesem pienińskiego oddziału został Józef Gabryś. Funkcję tę pełnił do 26 czerwca 1984 roku . W skład pierwszego zarządu weszli : Michał Słowik „Dzwon”- zastępca, Michał Gabryś-zastępca, Marek Zachwieja–sekretarz, Henryk Zachwieja–skarbnik, członkami zostali – Paweł Kukliński, Dominik Malinowski.

W następnych latach funkcje prezesów pełnili :
Jan Hamerski - od 03.07.1984 do 17.04.1989 rok
Stanisław Majerczak - od 17.04.1989 do 20.12.1992 rok
Stanisława Wiercioch - od 20.12.1992 do 23. 02.2002 rok
Marek Ciesielka - od 23.02.2002 do 05.04.2008 rok
Tomasz Słowik - od 05.04.2008 do 2014 rok
Elżbieta Wiercioch I kadencja od 11 października 2014 do 26 listopada 2017; II kadencja od 26 listopada 2017 do obecnie
 

 

Kapelanem Pienińskiego Oddziału jest ks. kanonik Józef Słowik
Na dzień 31 grudzień 2017 r Oddział liczył 165 członków.
21 stycznia 2018 do naszego Oddziału wstąpiło 8 osób

 

Nasz dorobek materialny to:
-Dwa sztandary z patronką Pienin z Św. Kingą. Pierwszy poświęcony w dniu 3.01.1988 roku,
drugi sztandar /tkany/ poświęcony 26.09.1999 z okazji XXV-lecie Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan w Szczawnicy i Kanonizacji Świętej Kingi.
-zagospodarowanie pomieszczeń piwnicy w” Anglanderze” na siedzibę oddziału
poświęcone w dniu 21.04.1991 roku .
-postawienie ołtarza kamiennego na Przysłopie w miejscu spalenia rodziny Fijasów
poświęcony 6.05.1990 roku.
-wybudowanie kaplicy na Przysłopie /obiekt z drewna okrągłego /, w czynie społecznym
członków oddziału , jak i sympatyków Związku ,drewno , robocizna Wspólnota
Leśno – Gruntowa – poświęcona 3.05.1994 r.
- wybudowanie obelisku i wmurowanie tablicy – Epitafium z nazwiskami ofiar z rodziny
Fijasów – poświęcenie – 3 . 05 . 1999 r.
-wykonanie krzyża na starym placu kościelnym przy ulicy Szalaya
poświęcenie 10 . 11 . 1998 r .
-podarowanie placu pod budowę siedziby przez Wspólnotę Leśno Gruntową 28. 03 .2006
Członkowie Związku Podhalan włączają się czynnie w życie naszego miasta i regionu

 

Burmistrzami miasta byli: Jan Hamerski, Józef Gacek.

 

Głównymi zadaniami Związku jest: ochrona duchowych i materialnych wartości wypracowanych przez przodków, ochrona krajobrazu i środowiska naturalnego, pielęgnowanie i rozwijanie oraz dokumentowanie kultury i sztuki góralskiej, tworzenie ośrodków swojszczyzny, oświaty i kultury, organizowanie i prowadzenie zespołów folklorystycznych, różnych form pracy świetlicowej, bibliotekarskiej oraz wycieczek krajobrazowych, organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych oraz handlu wyrobami regionalnymi i potraw góralskich. Działalność Związku na terenie miasta datuje się na długo przed założeniem Oddziału. Współzałożycielem Oddziału jest nieżyjący już Michał Słowik – Dzwon z grupą zapalonych regionalistów. Działali oni aktywnie zbierając stare regionalne przedmioty codziennego użytku domowego i rzemiosła oraz dzieła sztuki ludowej, które były początkiem Muzeum. Oddział Związku głównie skupia się na propagowaniu folkloru Pienin i tradycji górali pienińskich. Związek Podhalan organizuje różnego typu imprezy, a m.in. posiady i prelekcje, wystawy prac twórców ludowych, uroczystości Święta 3 Maja na Przysłopie, oraz uczestniczy w organizacji uroczystości kościelnych. Chętnie również włącza się w organizację imprez miejskich jak: Święto Wód, Lato Pienińskie, Obchody Jubileuszowe itd. Ponadto współpracuje ze szkołami w realizacji programu regionalizmu. Biuro Zarządu często pełni funkcję galerii, gdzie prezentowane są prace twórców ludowych.

 

„BYŁY CASY BYŁY, ALE SIĘ MINĘŁY” , ta stara przyśpiewka jest naszym dążeniem do tego co nasi pradziadowie i dziadkowie stworzyli dla nas, naszych dzieci, naszych wnuków i prawnuków dla naszej pienińskiej kultury aby nigdy nie została zapomniana. Dlatego też wielu naszych poetów,”Bardów” takich jak Michał Słowik „Dzwon”, Andrzej Dziedzina „Wiwer” i innych rozsławiali nas region pieniński.

Tak pisał nas twórca –„Bard” szczawnicki Michał Słowik „Dzwon”, o Pieninach:

„Pieniny one chcą miłości
To trza je miłować jak swe młode roki
Niek świeci słońce , a noc nie wraca
Miłość do pienin to wielka praca.”

Sztuka ludowa, gwara to wszystko co rozsławia ziemię pienińską.
„ciesmy się dziś fsyscy na pioniński ziomi, niegze znikną sfary miądzy regionomi”

 

 

Partnerzy: